Category Archives: Hoe wordt kanker tijdens de zwangerschap behandeld?

Ik ben zwanger. Mag ik chemotherapie krijgen?

Ik ben zwanger. Mag ik chemotherapie krijgen?

Wanneer chemotherapie tijdens de zwangerschap moet worden toegediend, gebeurt dit bij voorkeur pas vanaf de vierde maand. Baby’s van zwangere vrouwen die na het eerste trimester van de zwangerschap anthracyclines hebben gekregen, stellen het goed. Het gebruik van taxanen tijdens de zwangerschap is minder courant, maar veroorzaakt geen aangeboren afwijkingen. Andere behandelingen zoals Trastuzumab (Herceptine°) worden dan weer afgeraden tijdens de zwangerschap. Uit verschillende studies is gebleken dat de meerderheid van zulke chemotherapieproducten nauwelijks met de foetus in aanraking komen, omdat ze de placentabarrière maar moeilijk voorbij raken.
Aangezien de toediening van chemotherapie tijdens de drie eerste zwangerschapsmaanden tot een verhoogd risico op afwijkingen en miskramen leidt, dienen alle niet-zwangere, vruchtbare vrouwen die chemotherapie moeten krijgen op het nut van het gebruik van een geschikt voorbehoedsmiddel te worden gewezen. Aan het begin van elke cyclus moeten ze trouwens een zwangerschapstest uitvoeren, zodat een eventuele prille (onverwachte) zwangerschap niet aan chemotherapie wordt blootgesteld.

Ik ben zwanger. Mag ik radiotherapie volgen?

Ik ben zwanger. Mag ik radiotherapie volgen?

De behandeling van borstkanker via radiotherapie wordt door de aanwezigheid van de foetus bemoeilijkt. Men kan de dosis X-stralen waaraan de baby in utero wordt blootgesteld, berekenen en tot het strikte minimum trachten te beperken. Dankzij het gebruik van een loodschort, de aanpassing van stralingstechnieken en de optimalisatie van in- en uitgaande stralen, kunnen de gevolgen voor de foetus aanzienlijk worden ingeperkt.
In de regel kunnen borsttumoren tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap worden uitgeroeid. Vanaf de 6de zwangerschapsmaand ondergaat men best geen behandelingen meer.

Ik ben zwanger. Mag ik aan borstkanker worden geopereerd?

Ik ben zwanger. Mag ik aan borstkanker worden geopereerd?

De meerderheid van de hedendaagse operatietechnieken zijn even veilig bij zwangere patiënten. Talloze zwangere vrouwen werden al aan goedaardige aandoeningen geopereerd. Daaruit is gebleken dat het welzijn van de foetus wordt gewaarborgd, op voorwaarde dat de anesthesiemethode op de zwangere vrouw wordt afgestemd. Om borstkanker tijdens de zwangerschap te behandelen, kunt u zowel een borst laten wegnemen (mastectomie), als een borstsparende operatie laten uitvoeren (tumorectomie). Tijdens de zwangerschap kan de schildwachtklier eveneens zonder probleem worden opgespoord.

Welke borstkankerbehandeling als ik zwanger ben?

Welke borstkankerbehandeling als ik zwanger ben?

Gewoonlijk wordt borstkanker tijdens de zwangerschap pas in een later stadium opgespoord
.
De toename van het borstvolume tijdens de zwangerschap verhult immers de zwelling die op een tumor wijst. Er wordt minder vaak een mammografie voorgeschreven uit angst voor de X-stralen. Bovendien is een mammografie moeilijker te interpreteren.
Bij een vermoeden van borstkanker houden een echografie en mammografie nochtans geen enkel gevaar in voor de baby. Door de buik af te schermen, is de blootstelling van de foetus aan de X-stralen te verwaarlozen.
Tijdens de zwangerschap moet borstkanker zo veel mogelijk op de traditionele manier worden behandeld. De genezingskansen van zwangere vrouwen zijn identiek aan die van jonge vrouwen die niet zwanger zijn. Om zowel voor moeder als kind het beste resultaat te behalen, wordt de behandeling best tijdens de zwangerschap opgestart. Op die manier wordt een premature bevalling vermeden.