Ik ben zwanger. Mag ik radiotherapie volgen?

Ik ben zwanger. Mag ik radiotherapie volgen?

De behandeling van borstkanker via radiotherapie wordt door de aanwezigheid van de foetus bemoeilijkt. Men kan de dosis X-stralen waaraan de baby in utero wordt blootgesteld, berekenen en tot het strikte minimum trachten te beperken. Dankzij het gebruik van een loodschort, de aanpassing van stralingstechnieken en de optimalisatie van in- en uitgaande stralen, kunnen de gevolgen voor de foetus aanzienlijk worden ingeperkt.
In de regel kunnen borsttumoren tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap worden uitgeroeid. Vanaf de 6de zwangerschapsmaand ondergaat men best geen behandelingen meer.