Hoe kunnen wij u helpen?

Hoe kunnen wij u helpen?

De communicatie met jonge borstkankerpatiënten rond vruchtbaarheid speelt een cruciale rol bij het behoud van hun levenskwaliteit. Dit is dan ook een van de doelstellingen van Family Hope.

Jaarlijks wordt in België bij honderden vrouwen jonger dan 40 jaar borstkanker vastgesteld. Velen onder hen vernemen dat ze borstkanker hebben wanneer ze de wens koesteren om een gezin te stichten of hun gezin uit te breiden. In vergelijking met oudere vrouwen die al in de menopauze zijn, krijgen jonge vrouwen te kampen met specifieke bijwerkingen van chemobehandelingen, zoals ovariële insufficiëntie en prematuur ovarieel falen.
Vandaag de dag weten we hoe belangrijk een sterke informatiecampagne is, zowel inhoudelijk als vormelijk gesproken. Degelijk geïnformeerde patiënten voelen zich emotioneel, fysiek en sociaal beter in hun vel. Bovendien reageren ze beter op de behandeling en zijn ze optimaal tevreden over de verstrekte zorgverlening.
De voorbije jaren hechten oncologen steeds meer belang aan een meer globale zorg om de levenskwaliteit te verhogen. Het merendeel van de jonge vrouwen beschouwt kinderen krijgen als een onderdeel van de levenskwaliteit. Hoewel dit aspect zeer zelden wordt onderzocht, is uit recent onderzoek gebleken dat jonge vrouwen meer informatie wensen over de gevolgen van chemotherapie voor hun vruchtbaarheid, de mogelijkheden om hun vruchtbaarheid te behouden en de kans op vroegtijdige zwangerschapsonderbreking na borstkanker, maar ook over seksualiteit en welzijn. Bijgevolg dringt een multidisciplinaire reflectie met gynaecologen en voortplantingsbiologen rond die belangrijke kwesties zich op. Naast de behoefte aan informatie alvorens de behandeling wordt opgestart, moeten onze patiënten worden aangemoedigd om onze bestaande protocollen te volgen. Op die manier kan de toekomstige plaats van medisch begeleide voortplantingstechnieken bij vrouwen met borstkanker beter worden afgebakend en kan inzicht worden verworven in de voor- en nadelen van vruchtbaarheidsbehandelingen binnen deze kwetsbare groep.
Family Hope heeft als doel patiënten, hun naasten en artsen informatie te verschaffen rond de verschillende mogelijkheden om de vruchtbaarheid tijdens een borstkankerbehandeling te waarborgen.