Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Family Hope is een Belgisch initiatief waaraan 7 universiteiten deelnemen. Het is een online platform om patiënten, hun naasten en artsen informatie te verschaffen over de mogelijkheden om de vruchtbaarheid tijdens de borstkankerbehandeling te behouden.

Family Hope is een Belgisch initiatief dat gegroeid is uit de samenwerking tussen verschillende universiteiten. De Université Libre de Bruxelles (ULB), de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Université Catholique de Louvain (UCL), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Université de Liège (ULg), de Universiteit Gent (UGent) en de Universiteit Antwerpen (UA) staken de koppen samen om jonge patiënten met borstkanker toegankelijke wetenschappelijke informatie te verschaffen rond het behoud van hun vruchtbaarheid in de loop van de behandeling.
In het domein van de oncofertiliteit is het verschaffen van informatie aan patiënten en hun naasten van cruciaal belang. Uit recent onderzoek is gebleken dat jonge vrouwen met borstkanker vaak een gebrek hebben aan informatie rond de mogelijkheden om hun vruchtbaarheid voor, tijdens en na de behandeling op peil te houden. Daarom wilden we dit aspect van de zorgverlening verbeteren.
Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en het Pink Ribbon Fonds heeft onze groep een universeel toegankelijk communicatie- en informatieplatform ontwikkeld (voor patiënten, hun naasten en artsen).
Wat is vandaag doeltreffender dan een online instrument om informatie te verschaffen aan – hoofdzakelijk – vrouwen en mannen die met deze problematiek in aanraking komen?
Het online platform waarop u momenteel surft, werd volledig samengesteld door Belgische topartsen die zich inzetten om borstkanker te bestrijden en de levenskwaliteit van vrouwen met borstkanker – inclusief de vruchtbaarheid – te waarborgen. Met dit project gieten we de kennis van elk van ons samen in een enkel informatieplatform, dat toegankelijk is voor alle patiënten en hun naasten.
In het domein van de oncofertiliteit worden voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan en in de praktijk gebracht. Daarom zorgen de leden van Family Hope ervoor dat de beschikbare informatie op dit platform regelmatig wordt bijgewerkt.
Dankzij de vooruitgang op het vlak van borstkankerbehandeling komen steeds meer vrouwen deze ziekte te boven. Bijgevolg moet het behoud van hun levenskwaliteit en vruchtbaarheid even hoog in het vaandel worden gedragen als hun genezing.