Dankwoord

Dankwoord

Met Dank aan Pink Ribbon

Pink Ribbon wenst borstkanker te bestrijden aan de hand van preventie en opsporing. Bovendien besteedt het fonds in het bijzonder aandacht aan de verbetering van de levenskwaliteit van de personen die met de ziekte worden geconfronteerd en hun naasten. 

Het Pink Ribbon Fonds, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd, ondersteunt initiatieven om het welzijn en de levenskwaliteit van personen met borstkanker en hun naasten te verbeteren. Het doel daarvan is de houdingen en gedragingen te verbeteren, angstgevoelens te beperken en de taboes rond borstkanker te doorbreken.

Zie de website van Pink Ribbon.

Met dank aan de Koning Boudewijnstichting

De missie van de Koning Boudewijnstichting is tegelijkertijd duidelijk en complex: de levensvoorwaarden van de bevolking helpen te verbeteren. In de oprichtingsakte uit 1976 wordt de Stichting omschreven als ‘een onafhankelijke structuur die originele ideeën aanmoedigt en nieuwe projecten opstart’.

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en personen die zich inzetten voor een betere maatschappij. Op die manier dragen we op lange termijn bij aan meer gerechtigheid, democratie en respect voor diversiteit.

Zie de website van de Koning Boudewijnstichting.