Welke borstkankerbehandeling als ik zwanger ben?

Welke borstkankerbehandeling als ik zwanger ben?

Gewoonlijk wordt borstkanker tijdens de zwangerschap pas in een later stadium opgespoord
.
De toename van het borstvolume tijdens de zwangerschap verhult immers de zwelling die op een tumor wijst. Er wordt minder vaak een mammografie voorgeschreven uit angst voor de X-stralen. Bovendien is een mammografie moeilijker te interpreteren.
Bij een vermoeden van borstkanker houden een echografie en mammografie nochtans geen enkel gevaar in voor de baby. Door de buik af te schermen, is de blootstelling van de foetus aan de X-stralen te verwaarlozen.
Tijdens de zwangerschap moet borstkanker zo veel mogelijk op de traditionele manier worden behandeld. De genezingskansen van zwangere vrouwen zijn identiek aan die van jonge vrouwen die niet zwanger zijn. Om zowel voor moeder als kind het beste resultaat te behalen, wordt de behandeling best tijdens de zwangerschap opgestart. Op die manier wordt een premature bevalling vermeden.