Ik ga chemotherapie krijgen. Wordt mijn vruchtbaarheid hierdoor aangetast?

Ik ga chemotherapie krijgen. Wordt mijn vruchtbaarheid hierdoor aangetast?

Door chemotherapie wordt een deel van de eicellen die vanaf de geboorte in de eierstokken zitten vernietigd. De hoeveelheid vernietigde eicellen hangt af van het type chemotherapie, de voorgeschreven dosis en de duur van de behandeling. Gewoonlijk slinkt de eicelvoorraad na afloop van de chemotherapie sneller dan het natuurlijke ritme. Het risico op prematuur ovarieel falen is bijgevolg reëel. Bij het merendeel van de behandelingen kan de oncoloog het risico op prematuur ovarieel falen – en bijgevolg onvruchtbaarheid – bepalen. Alvorens de chemotherapie op te starten, kunnen fragmenten van het eierstokweefsel of een aantal eicellen worden weggehaald en ingevroren. Als door chemotherapie het ovarieel falen definitief blijkt te zijn, kunnen dit ingevroren eierstokweefsel of de eicellen na genezing worden aangewend als oplossing voor de onvruchtbaarheid die een gevolg is van dat falen.
Zelfs als de eierstokken na afloop van de chemotherapie weer natuurlijk in gang schieten, is het aantal resterende vruchtbare jaren geslonken en kan ovarieel falen vroeger dan normaal optreden.