Category Archives: Ik ben een familielid/naaste

Mijn dochter heeft borstkanker

Mijn dochter heeft borstkanker

Gewoonlijk komt een kankerdiagnose als een donderslag bij heldere hemel. Dit zorgt voor heel veel stress. Het dagelijkse leven en alle toekomstprojecten vallen even stil. In die zin is de steun van familie van cruciaal belang om deze beproeving te doorstaan. In de eerste plaats moet u beseffen dat de diagnose niet meteen het einde van haar leven betekent. Borstkanker kan vandaag vaak goed behandeld worden. Verzamel zo veel mogelijk informatie en help haar alle aspecten van haar ziekte te begrijpen en te overzien: de prognose, mogelijke behandelingen en de mogelijke gevolgen van die behandelingen, in het bijzonder op vlak van vruchtbaarheid. Wees altijd eerlijk tegen uw dochter, zelfs als u haar daarmee kwetst. Op die manier weet ze dat ze op u kan rekenen.

Soms biedt een luisterend oor een grote steun. Wees open, zelfs als uw dochter een gevoelig onderwerp, zoals de dood, aansnijdt. Geef haar de kans om haar gevoelens en angsten onder woorden te brengen, zonder haar te onderbreken. Respecteer haar stiltes; soms wilt uw dochter misschien zelfs alleen zijn. Vertel en toon haar dat u haar kracht bewondert. U kunt haar veel steun bieden door haar naar het ziekenhuis te vergezellen. Naast de behandelingen op zich, kan de wachttijd immers ook lang duren.

Steun haar, maar laat haar zo veel mogelijk beslissingen zelf nemen. Durf ook eens te lachen, want humor kan helpen om moeilijke situaties te overbruggen. Soms probeert een familielid of vriend op een ietwat onhandige manier zijn hulp aan te bieden. Dit leidt mogelijk tot spanningen en boosheid. Praat erover met de rest van de familie, zodat uw dochter op een gezamenlijke, evenwichtige manier wordt benaderd.

Mijn vriendin heeft borstkanker

Mijn vriendin heeft borstkanker

Te horen krijgen dat men kanker heeft is een zware beproeving. Vrouwen die dit hebben meegemaakt, spreken over een ‘leven voor’ en een ‘leven na’ borstkanker. Hun vriend(inn)en doen vaak dienst als vertrouwenspersoon waaraan de patiënte haar problemen, twijfels en zorgen kwijt kan. De partner en familieleden zijn zelf ook diep getroffen door de ziekte van hun partner, zus of dochter. Bijgevolg gaan zieke vrouwen bewust niet altijd bij hen aankloppen met hun diepste vragen en angsten, in een poging om ze te sparen.
Hun vriend(inn)en doen echter vaak dienst als klankbord, waardoor de vriendschapsband nog hechter wordt.

U bekleedt dus een voorkeurspositie om vragen rond vruchtbaarheid aan te kaarten, zoals:

● Heb je met je arts over je toekomstige vruchtbaarheid gesproken?
● Weet je dat er gespecialiseerde centra bestaan met vruchtbaarheidsartsen en oncologen?
● Vind je het belangrijk om nog zwanger te kunnen raken?
● Heb je al nagedacht over contraceptie?
● Heb je al gehoord van de website Family Hope?

Mijn partner heeft borstkanker

Mijn partner heeft borstkanker

Jullie liefdesleven wordt overhoop gehaald door de diagnose van borstkanker bij uw partner. Tijdens en na de kankerbehandeling van uw partner krijgt u talloze veranderingen in uw dagelijks leven te verwerken.
Uw partner is minder aanwezig, want ze is van streek en erg onzeker over zichzelf. Ze kampt mogelijk met angsten en kan moeilijk omgaan met haar veranderende lichaamsbeeld. Jullie emotionele en seksuele beleving wordt in de war gestuurd.

Als stel moeten jullie een hoop informatie en emoties de baas kunnen. Op korte termijn moeten jullie verschillende belangrijke beslissingen nemen. Een van die beslissingen is het behoud van de vruchtbaarheid wanneer een chemotherapiebehandeling is aangewezen.

Alvorens de behandeling op te starten, bespreken jullie best samen of jullie nu of in de toekomst kinderen zouden willen. Bespreek dit eveneens met de huisarts en vraag eventueel een doorverwijzing naar een specialist in een centrum voor oncofertiliteit. De centra voor oncofertiliteit kunnen u informeren over de risico's van bepaalde behandelingen en de stappen die u eventueel kunt ondernemen om de vruchtbaarheid van uw partner te bewaren. In dergelijke centra kunnen psychologen u eveneens helpen om uw kinderwens aan te kaarten. Gezien de kanker ligt dit onderwerp ongetwijfeld gevoelig.

U kunt uw partner steunen door haar uw gevoelens te tonen en haar te vergezellen naar medische raadplegingen en onderzoeken. U bent ook van harte welkom bij de gespecialiseerde verpleegkundige, vruchtbaarheidsexperts en psycholoog.

Als achteraf blijkt dat uw partner niet langer vruchtbaar is als gevolg van de kankerbehandelingen, hebt u tijd nodig om dit te beseffen en aanvaarden. De communicatie met uw partner is daarbij doorslaggevend.

In België bestaan er hulpprogramma’s voor partners, onder leiding van oncopsychologen. Vraag raad aan uw huisarts.