Ik ben geen draagster van een BRCA-genmutatie. Wat is het risico dat ik borstkanker aan mijn kind doorgeef?

Ik ben geen draagster van een BRCA-genmutatie. Wat is het risico dat ik borstkanker aan mijn kind doorgeef?

Volgens een berekening wordt ongeveer 5 tot 10% van de borstkankers door een erfelijke genetische mutatie veroorzaakt. Voor vrouwen bij wie borstkanker op jonge leeftijd wordt vastgesteld (voor 35 jaar), ligt dit cijfer hoger (25-40%). De meerderheid van de zogenaamde erfelijke kankers zijn te wijten aan een BRCA-genmutatie. Er bestaan andere genmutaties die eveneens borstkanker uitlokken, maar die vormen momenteel de oorzaak van een klein aantal kankers. De kans dat u borstkanker aan uw kind doorgeeft als u geen draagster bent van een BRCA-mutatie – en bijgevolg de kans dat u draagster bent van een andere genmutatie die borstkanker veroorzaakt – is volgens schattingen zeer beperkt (ongeveer 1-3%).

In functie van uw familiale voorgeschiedenis kunt u eventueel genetisch advies krijgen.