Wat is in vitro maturatie (IVM)?

Wat is in vitro maturatie (IVM)?

In vitro maturatie (IVM) van eicellen is een medisch begeleide voortplantingstechniek, waarbij onrijpe eicellen – zonder voorafgaande hormoonkuur of na een zeer korte hormoonkuur – worden weggenomen. Die eicellen komen vervolgens in een laboratorium tot rijping in plaats van in de eierstokken binnen een natuurlijke cyclus. Ze zijn klaar om door een zaadcel te worden bevrucht. Gezien het gebruiksgemak van de techniek voor de patiënte en de eenvoud en korte duur van de behandeling, kan IVM als alternatief worden voorgesteld om eicellen (of embryo’s) in te vriezen voor patiënten die aan kanker lijden. Des te meer daar de behandeling vaak quasi onmiddellijk moet worden opgestart, waardoor een traditionele ovariële stimulatie te omslachtig is. Het slaagpercentage van deze procedure ligt echter lager.
Gezien de beperkte hormonale concentratie ervan, is IVM bijzonder geschikt voor patiënten die een hormoongevoelige borstkanker hebben. Er bestaan twee methoden om eicellen te vinden en een IVM uit te voeren:
IVM na vaginale eierstokpunctie:
De follikels in de eierstokken worden onder plaatselijke of volledige verdoving via een vaginale punctie weggenomen. De weggehaalde eicellen komen in het laboratorium tot rijping. Ze worden onmiddellijk ingevroren of door zaadcellen bevrucht. In dat laatste geval worden de embryo’s die daaruit ontstaan ingevroren.

IVM bij eicellen die vlak voor de invriezing van eierstokweefsel in het laboratorium worden weggenomen:
Als u – in samenspraak met uw arts – via een chirurgische ingreep een stuk eileider laat wegnemen, kunnen er tijdens de voorbereiding van het eierstokweefsel (voor de invriezing ervan) in het laboratorium onrijpe eicellen worden weggehaald. Die eicellen komen in vitro tot rijping.