Leuven – UZ Leuven

Leuven Fertility Centre, Obstetrics and Gynaecology, and Research Team ‘Cancer and Pregnancy’

In de universitaire ziekenhuizen van Leuven werken drie teams van experts samen om het Family Hope Initiative te ondersteunen. Het vruchtbaarheidscentrum, de afdeling kraam- en gynaecologie en het onderzoeksteam kanker en zwangerschap. De gebundelde krachten vormen de basis voor een multidisciplinaire aanpak voor een optimale en individuele behandeling van jonge vrouwen met kanker die hun vruchtbaarheid willen behouden.
www.cancerinpregnancy.org

Ons team

Prof. Dr. Sharon Lie Fong, Vruchtbaarheidscentrum

Prof. Dr. Carla Tomassetti, Vruchtbaarheidscentrum

Prof. Dr. Frédéric Amant, Gynaecologische oncologie